Truyền thuyết về điểm huyệt Trong nhiều tiểu thuyết võ thuật và phim kungfu của Trung Quốc đều có những mô tả về sự huyền…