Thủ môn Bùi Tiến Dũng Bùi Tiến Dũng sinh ngày 28/2/1997 tại Thanh Hóa. Thủ môn này đã trở thành một hiện tượng của bóng…