“Mưa bàn thắng” ở Super Sunday?

8 Tháng Mười Một, 2020 0

Hiện tại, Man City chỉ đang xếp thứ 12, vị trí có lẽ là kém cỏi nhất ở giai đoạn xuất phát trong triều đại…